Dysleksi

IKT Hjelpemiddler for elever med Lese og skrivevansker

Velkommen til et kurs i IKT Hjelpemiddler for elever med Lese og skrivevansker . Kurset vil omhandle følgende:

 • Lingdys (og Lingright)
 • CD-Ord
 • Textpilot
 • Stemmegjenkjenning
 • Talersyntese
 • Skanning av tekst til tale
 • eLector –  lese- og skrivetreningsverktøy.
 • Muntlig besvarelser av elevarbeider og prøver
 • Lån av lydbøker fra nlb.no

Film intro om temaet fra Magnus Nohr:

Lingdys (og Lingright)

Hjelp til å lese og skrive
Lese- og skriveverktøyet Lingdys er utviklet for å hjelpe personer med dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker. Kombinasjonen av stavekontroll, ordbøker, ordfullføring, skjermleser og kunstig tale gjør at programmet gir omfattende og effektiv hjelp til både lesing og skriving.

Lingdys er hjelpemiddelgodkjent programvare for dyslektikere via søknad til NAV Hjelpemiddelsentral.

Hvordan fungerer Lingdys?
Lingdys gir full stavekontroll med rød strek i tekstbehandlerne Microsoft Word,OpenOffice.org Writer og i LibreOffice Writer. Lingdys gir også stavekontroll uten rød strek i Wordpad, Notepad, e-postprogrammet Microsoft Outlook og i nettleserenInternet Explorer. Du får også ordfullføring («prediksjon») i de samme programmene samt i flere andre Windows-applikasjoner. Programmet er enkelt å installere.

Stavekontroll
Komponentene i Lingdys gjør det lett å stavekontrollere teksten enten mens man skriver eller når dokumentet er ferdig skrevet. Stavekontrollen i Lingdys er spesielt tilpasset skrivesvake. Den takler flere feil per ord enn tradisjonelle stavekontroller gjør. Lingdys retter dessuten stavefeil der avstanden til korrekt staving er stor, for eksempel vil vannskli bli foreslått rettet til vanskelig.

Stavekontrollen i Lingdys kan også tilpasses dialekten til den som skriver. Når en trønder skriver itj og en totning skriver itte, vil forslaget ikke eller ikkje komme opp, alt etter målform. Også gjennom andre innstillinger kan programmet tilpasses den enkelte brukers behov.

Ordfullføring
Ordfullføring er ordforslag som kommer opp før man er ferdig med å skrive et ord. Ordfullføringen i Lingdys foreslår ord ut fra sammenhengen.

Talesynteser og skjermleseren Lingspeak
En talesyntese (en kunstig stemme) konverterer tekst til tale. En skjermleser bruker kunstige stemmer til å lese opp tekst. Skjermleseren i Lingdys er utviklet for lesesvake og gir god grafisk tilbakemelding til brukeren ved at den markerer ord som leses opp, slik at det blir lettere å følge med i teksten. Skjermleseren kan lese opp nesten alt du ser på skjermen, også for eksempel betydningen til funksjonsknapper i menylinjer. Den gir også mulighet til å lagre tekst som lydfiler. Lingdys leveres med Isak og Inger HTS, som er våre egenutviklede stemmer og sikrer en stabil, skjøtefri og forutsigbar opplesningskvalitet. Stemmene fremstår som både naturlige og forståelige.

Ordbøker
Norsk ordbok – bokmål fra Cappelen Damm og Nynorskordboka følger med i Lingdys. Lingdys lar brukeren lett finne frem til ordenes betydning og se dem i bruk. Ordboksoppslag er nyttig for å skille betydningen til ord som ser like ut og uttales likt, for eksempel vert, hvert og vært.

Godkjent hjelpemiddel
Lingdys er godkjent til bruk på tentamen og eksamen i grunnskole og videregående skole. Med dokumenterte skrivevansker kan man søke NAV Hjelpemiddelsentral om støtte til kjøp av Lingdys. Lingit kan på forespørsel bidra med råd om søknadsprosessen.

Oppgave 1 – se filmen om Lingdys:

PS! Lingright er samme program som Lingdys, men for engelsk språk. Vist du vil kan du se denne filmen om Lingright: http://youtu.be/7irZ0hwbbgs 

CD-Ord

Slipp lesingen fri. Slipp skrivingen løs.

CD-ORD er et godt lese- og skrivestøttende verktøy.
Hvis du har problemer med å lese, f.eks fordi du har dysleksi eller andre lese- og skrivevansker, kan du bruke CD-ORD til opplesning av all tekst i Word, på Internett, i PDF-dokumenter, i e-mails og i mange andre digitale miljøer.
CD-ORD hjelper deg også med å lage dine egne tekster.  Programmet hjelper deg med å finne de ordene du tenker på slik at stavingen ikke stopper deg fra å skrive fritt.
Bruk også CD-ORD til lesing og skriving av tekster på andre språk.
Alle CD-ORDs funksjoner er samlet i en fleksibel verktøyslinje slik at de alltid er ved tilgjengelige når du skal bruke dem.

Gjennom CD-ORDs verktøylinje har du direkte tilgang til en ordbok som gir ordforklaringer og bøyningsformer, og du har tilgang til ordbok norsk/engelsk  – engelsk/norsk.

CD-ORD har også et integrert OCR-verktøy som gjør skanning av tekster mer fleksibel.
 Se videoguide for CD-ORD

Opplesning

Les enkelt og fort på flere språk i mange digitale miljøer. Bruk også CD-ORD til å gjøre  om teksten din til en lydfil.
Les mer her

Ordforslag

Bruk ordforslag til å stave riktig, variere ordforrådet ditt og skrive flytende på flere språk
Les mer her

SkanRead

Bruk SkanRead til å gjøre om tekst og bildefiler til lese- og skrivbare formater. Klargjør tekstene til CD-ORDs lese- og skrivestøtte.
Les mer her

Profiler

Raskt skifte mellom profiler. Lag din egen profil og lagre den på USB.
Les mer her

CD-ORD kan:

 • støtte mange program
 • gi opplesning av all tekst på flere språk
 • gi kontekstbaserte ordforslag på flere språk
 • gi alternative ordforslag på flere språk
 • opprette individuelle profiler
 • lagre tekst som lyd
 • bruke SkanRead: OCR- og tekstkonvertering

Oppgave 2 – Se filmen og Prøv ur funksjonene i CD-Ord.

Som student på IKT for lærere på Høgskolen i Østfold skal du allerede ha innstalert CD-ord på din datamaskin

Textpilot

Textpilot er en intelligent støttespiller som hjelper deg med rettskriving, ordvalg og opplesing i alle programmer hvor du arbeider med tekst. Textpilot er komplett skrivestøtte og gir deg det du trenger:

Skrivestøtte

Hjelp til å skrive

 • Kraftig skrivestøtte: Textpilot inneholder både stavekontroll og ordprediksjon. Stavekontrollen er svært avansert og retter flere og grovere skrivefeil enn det man finner i tekstbehandlere o.l.

Talesynteser på flere språk

Hjelp til å lese

 • Talesynteser og opplesing: Textpilot kan lese opp tekst fra dokumenter, nettsider o.l. Du kan og lagre teksten som lydfiler. Talesynteser på norsk, engelsk, spansk, tysk og fransk. Pluss-pakken gir deg i tillegg opplesing mens du skriver.

Digitale ordbøker

Hjelp til å forstå

 • Digitale ordbøkerTextpilots ordbokverktøy lar deg slå opp ord og få forklaringer direkte i teksten du arbeider i. Ordbøker er tilgjengelig for nynorsk, bokmål, engelsk, tysk, fransk og spansk.

Oppgave ? – Se filmen

 Stemmegjenkjenning.

Stemmegjenkjenning kan være et fantastisk verktøy for en dyslektiker, og kanskje andre også? Tenk å kunne snakke til datamaskinen, og at den skriver ned alt du sier. Plutselig har du fått din egen sekretær!

Oppgave 3 – se filmen

Talersyntese

Talesyntese er namnet på ein spesiell type dataprogram, som simulerer menneskeleg tale. Talesynteseprogram er av to typar. Dei kan enten lese opp tekst dei får som input (som når ein brukar får eit program til å lese opp e-posten for seg), eller dei kan generere tale ut frå eit visst sett av inputdata (som når programmet formidlar informasjon på grunnlag av inputdata, t.d. kan det generere ei setning Neste buss går om 25 minutt. ut i frå informasjon henta i ein busstabell, og kunnskap om kva klokka er akkurat no). (wikipedia)

Oppgave 4 – Se filmen

Skanning av tekst til tale.

Enkelte elever kan være så svake til å lese at det blir vanskelig å fungere i samfunnet. Heldigvis finnes stadig mere digital tekst som kan leses opp av en talesyntese (se ovenfor). Men av og til finnes teksten bare i papirform.

I denne filmen skal jeg prøve og vise hvordan man digitaliserer trykt tekst ved hjelp av ulike typer skannere.

I filmen vil jeg vise:

 • C-pen – til Skanning av setninger.
 • Håndskanner – til skanning av enkeltsider.
 • Bordskanner – til å skanne inn hele eller deler av en bok.

Oppgave 5 – Se filmen

e-Lector 

e-Lector er et lese- og skrivetreningsverktøy. 

 e-Lector er et program som gjør det enklere og mer morsomt å drive lese- og skriveopplæring. Samt for personer med lese- og skrivevansker. Tydeliggjør tekst og vil lese opp all tekst med talesyntese slik at man hører teksten også.

Hovedprinsippet er å fjerne forstyrrende elementer for leseren, samt hjelpe leseren å fokusere på det som skal leses. Den inneholder også talesyntese på flere språk som gjør at man også kan lytte til teksten. Dette gjør også at e-Lector er veldig nyttig i språkundervisning.

Programmet er blitt testet i samarbeid med spesialpedagoger som til daglig arbeider med lesevansker. Erfaringer viser at e-Lector hjelper personer med lesevansker å lese lettere, raskere, samt gjøre lesingen mer lystbetont.

e-Lector er først og fremst et leseverktøy som fremmer lesing av elektroniske tekster. Alle tekst man har eller finner elektronisk kan leses av i e-Lector. For eksempel web sider, dokumenter og e-post.

Med e-Lector fullversjon følger det med et stort øvingsarkiv på Bokmål og Nynorsk. Tren på lyder, diftonger, høyfrekvensord, dobbel konsonanter osv.

Ved å gjøre lesingen lettere blir det enklere og mer lystbetont å lese dokumenter, og ikke minst å benytte seg av Internett.

Det medfølger også spill og glosetrening. Det gjør at den er god for de som skal lære seg et fremmedspråk, eller for fremmedspråklige som skal lære seg norsk.

e-Lector er også et ypperlig verktøy til skrivetrening ved at man kan lytte seg til skrivefeil, samt koble seg til stavekontroll i for eksempel Word og OpenOffice.

Dersom leselysten øker er det også sannsynlig at man leser mer, noe som gir god lesetrening.

Når man leser i e-Lector fokuseres det også på et ord av gangen. Dette kan gjøre at man opparbeider et fotografisk minne av ord, som kan forbedre leseevnen. e-Lector kan dermed hjelpe brukeren til å bli en bedre leser generelt sett.e-Lector er svært enkelt å bruke og passer for personer i alle aldre.

Alle kan laste ned prøveversjon av e-Lector her

For privatpersoner anbefales e-Lector Basic.

Ta også en titt på våre tilleggsprodukter. Der finner du skanner penn og bordskanner.
Det anbefales også å bruke eTaleboka som er naturlig bokmål tale.

Her er serienummer du kan bruke for å evaluere e-Lector som student på Høgskolen i Østfold. Lisensen varer studieåret 2012/2013.
NB! Disse lisensene kun for bruk av studenter på Høgskolen i Østfold!!

Serienummer e-Lector: JI3B-4JII-IIBZ-33II-IC0A

Serienummer eTaleboka: KKLLLMKMT

Oppgave 6 – Innstaler og prøv ut e-Lector.

Her finner du en film om e-Lector laget av opphavsmannen David De Bono. Denne filmen har David laget spessielt for studentene på IKT for Lærere på Høgskolen i Østfold:

Muntlig besvarelser av elevarbeider og prøver

La elever med dysleksi lese inn svarene på oppgaver og prøver i powerpoint. Det er ikke bra at elever med dysleksi blir liggende etter i alle fag pga lav skrive hastighet. Ofte kompenserer dyslektikere med å være gode til uttrykke seg muntlig. Vi må ta i bruk de hjelpemidlene vi har tilgjengelig.

Oppgave 7 – Se filmen og prøv og spill inn et lydspor i PowerPoint.

 

Lån av lydbøker fra nlb.no

Jeg tror deg er viktig at elever blir glade i å lese bøker. Det er ikke bare leseferdigheten som blir styrket, men også ordforståelse og ordforråd. Derfor mener jeg at lydbøker er et viktig virkemiddel for å få elever med lese og skrivevansker til å bli glade i bøker. Jeg kaller det å «lese» når jeg hører på en lydbok. Personlig mener jeg av vi skal likestille det å lese og det å høre en bok. Selvfølgelig skjønner jeg at eleven trenger mengdetrening på lesning. Men jeg tror dette med å lese bøker kommer naturlig når man først har blidt glad i bøker. Min datter, som har dysleksi, har hørt mye på lydbøker i oppveksten og blidt glad i bøker. Når hun ble opptatt av en bokserie kunne hun ikke vente til den ble oversatt til Norsk og lest inn på lydbok. Dette førte først til at hun begynte å høre på engelske lydbøker, og opparbeidet seg et stort ordforråd på engelsk. Og vist ikke lydbok var tilgjengelig valgte hun å lese den trykte boka. Av samme begrunnelse begynte hun å lese trykte bøker på engelsk, da disse ble tilgjengelig tidligere enn den norske oversettelsen.

Norges lydbibliotek (NLB) er et bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vansker med å lese trykt tekst. Mange av NLBs lånere har dysleksi eller andre lese- og skrivevansker. Det er gratis å låne bøker fra NLB.

Hvem kan låne hos NLB?

Alle som har dysleksi, er blinde, svaksynte eller har andre vansker med å lese vanlige bøker kan låne hos NLB. Dette må dokumenteres av fagperson som lege, sykepleier, synspedagog, spesialpedagog, ergoterapeut, logoped eller synskontakt.

Blinde og svaksynte som er registrert i Norges Blindeforbund trenger ikke dokumentasjon.

Skoler som har elever med lesevansker har lånerett. Skolen registreres som låner gjennom en kontaktperson. Elever kan også registrere seg direkte hos oss.

Oppgave 8 – Se filmen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s